top of page

Stressnavigation som koncept

 

 

 

Uddrag fra bogen: 'Stressnavigation'

Kapitel 6: Stressnavigatør og Bjergbestiger
 

Optakt – Biologisk Grundvilkår – Forhindringsløb og Balancegang – Helhedsperspektiv og Prioriteringskunst – Vinderkurs – Stressknap -- Stresskompas – Bjergbestiger, Vintervandrer og Kaoskriger

 

6.1 Optakt

Massiv viden er tilgængelig om hvad stress er, hvordan den giftige stress virker og hvordan vi håndterer den bedst. Men en større folkelig forståelse nyder fænomenet stress ikke. Et større oplysningsarbejde er stadig påkrævet og vigtigt. Særligt blandt mænd er der en modvilje mod at anerkende endsige beskæftige sig med stress. Ved at henvende sig særskilt til mænd søger denne bog at bidrage til oplysningen og afhjælpningen af den mandlige modvilje; og ved at belyse det ellers underbelyste, men veletablerede faktum at mænd i væsentlig udstrækning har en anderledes stressrespons og en anderledes stresshåndtering end kvinder. Denne bog slår til lyd for en særskilt tilgang til mænds stress af mange gode grunde, som fremføres bogen igennem. ’Stressnavigation’ er andet og mere end del af en bogtitel. Det er en bestemt tankegang, et stresshåndteringskoncept om man vil. Et koncept der har til hensigt at gøre det attraktivt og udbredt – især, men ikke udelukkende for mænd – at beskæftige sig konstruktivt med den daglige stressbelastning og det mentale helbred. Som sådan er det ikke et system der med en række bestemte teknikker og bestanddele sættes sammen på en bestemt systematisk måde som en opskrift. Stressnavigation er et koncept i den forstand at det er en bestemt tilgang til fænomenet stress, som navnlig indebærer fire forhold:

 

  1. Biologisk Grundvilkår. Stress som overbelastning er et uundslippeligt menneskeligt vilkår i kraft af vores hormonelle stressrespons. Alle har stress. Det er ikke noget vi som en særlig sygdom engang imellem bliver ramt af, og som vi kan slippe af med eller håndtere væk. Hvis vi er dygtige og heldige kan vi stressoptimere, altså leve på en måde så vi har minimalt af giftig og unødvendig stress, og maksimalt af den sunde stress. Stress er bølgerne på tilværelsens hav som vi må lære at navigere igennem. Hver dag.

  2. Forhindringsløb og Balancegang. Livet igennem er der stressende forhindringer og udfordringer, som vi skal overkomme og passere. Vi skal hele tiden finde balancen mellem for meget og for lidt, og vi skal sågar finde vej gennem paradokser og selvmodsigelser. Vi skal undvige og opsøge, kæmpe og flygte på rette tidspunkt. Der skal manøvreres, balanceres og navigeres.

  3. Helhedsperspektiv og Prioriteringskunst. Succesfuld stresshåndtering afhænger af mange faktorer; der er mange hjælpemidler, tilgange og teknikker. Vi skal kunne se helhederne og prioritere, sammensætte vores egne våbensystemer, vores egen strategi og taktik; med mental smidighed, åbenhed og omstillingsdygtighed. Vi skal kunne undgå at drukne i alle mulighederne, vi skal navigere.

  4. Vinderkurs. Som stressnavigatør kan du være på rette kurs, på en vinderkurs, hvor du i kraft af tålmodighed og dygtighed kan tilegne dig den særdeles fordelagtige – fysisk og mentalt – sunde livsstil. Du kan finde den rette balance mellem stimulans og hvile; opnå optimale mængde sund stress der tillader dig med nærvær og koncentration at udrette dit forehavende bedst muligt; og vinde på den lange bane. Vinderkurs betyder ikke bare at undgå at tabe til den giftige stress; der er store skatte at finde i form af erkendelse, selvforståelse, en mental sundhed og vished der kan lade dig følge din skæbne.

 

Det er tilmed ideen at disse fire forhold understreges af selve ordet navigation. Konceptet stressnavigation står på ingen måde i modsætning til den tilgængelige videnskabelige forskning, og de mange glimrende og veldokumenterede metoder til stresshåndtering. Tværtom. Konceptet tilbyder snarere et overordnet tankesæt hvormed man hensigtsmæssigt og helhedsorienteret kan forholde sig opbyggeligt til udfordringerne, samt håbefuldt til mulighederne ved stress.

 

 

 

Stressnavigation handler ikke om psykologisk navlepilleri, eller om at sidde og snakke følelser i en uendelighed, men om at skabe langtidsholdbare livsbetingelser for toppræstationer og bedrifter. Rent kognitivt er det heller ikke stressoptimerende konstant at være besat af vores egne følelser og psykiske velbefindende. Vores mentale sundhed og trivsel er ikke et mål i sig selv, men et middel til at udrette det vi kan, vil og tør. Ligesom målet med vores bil ikke er at være i perfekt stand, men at transportere os. Hvis vi vil nogen vegne, bør vi sikre os at den er sikker, holdbar, og egnet til at klare opgaven. Navnlig når den skal holde resten af livet.

 

Tilbage til 'Om bogen' 

bottom of page