top of page
Om virksomheden Stressnavigator

Stressnavigator er en rådgivningsvirksomhed grundlagt af Storm Stensgaard.

 

Kongstanken er at tage stress alvorligt både som en seriøs helbredstrussel, og som en kilde til toppræstation og trivsel. Stressbelastningen er et livsvilkår, som vi med fordel kan navigere i. Stresskriser er noget vi kan overvinde, og vi kan vinde visdom og forståelse gennem processen.

 

Tilgangen er helhedsorienteret, og særlig vægt lægges på arbejdet med selvværd og identitet, med kønsforskelle, værdisystemer, prioritering og vindermentalitet.

 

Visionen er en verden hvor stressnavigation er udbredt som en naturlig prioritet i forhold til det mentale helbred hos den enkelte, og i forhold til at skabe stressoptimale og bæredygtige tillidskulturer, der er kvalificeret rummelige og konkurrencestærke.

 

Storm Stensgaard f. 1970 er familiefar og certificeret stressrådgiver hos erhvervspsykologerne ved Majken Matzau. Har også taget en uddannelse i Organisatorisk og Systemisk coaching ved ledelseseksperten Christian Ørsted. Har en kandidatgrad i Klassisk Filologi, Oldgræsk og Latin, med speciale i Heroisk lederskab og Tillidskultur i Homers Iliade. Forfatter til bogen Stressnavigation for mænd: på vinderkurs mod identitet og mandighed (2014).

Forkanter

StressNavigation er en afdeling under Virksomheden Forkanter.

Forkanter har flere andre afdelinger, som ses nedenfor.

Værdigrundlag

Stressnavigator’s værdigrundlag er bygget op omkring den Heroiske Trekant: Frihed, Sandhed & Retfærdighed.

Der er en helstøbt forbindelse mellem det heroiske værdigrundlag og vilkårene for det stressoptimale arbejdsmiljø.

Frihedsidealet indebærer muligheden for medindflydelse samt fraværet af chikane og unødig tvang som magtmiddel.

Retfærdighedsidealet indebærer et balanceret forhold mellem ansvar og indflydelse, og en retfærdig fordeling af ros og ris

Sandhedsidealet indebærer ærlighed, troværdighed, gennemskuelighed, samt klarhed og tydelighed i arbejdsopgaver og rollefordeling.

 

Der er således en direkte sammenhæng mellem på den ene side de heroiske idealer, som var fremherskende hos oldtidens krigerkonger og vikingefyrster, og har præget den vestlige verdens værdisystemer siden, og på den anden side det stressoptimale arbejdsmiljø, og de udbredte strukturelle stressfaktorer som forskningen peger på.

Kontakt

Storm Stensgaard

 

TEL:

20 67 53 99

‹MAIL:

storm@stressnavigation.dk

Andre stressnavigationslink:

  • Facebook App Icon
  • LinkedIn App Icon
bottom of page