Stressnavigation som koncept

Stressnavigation er ikke et system med et vist antal trin, for sådan et system kan ikke tage højde for menneskelig forskellighed og virkelighedens kompleksitet. Stressnavigation er et koncept hvor den samlende tanke handler om at kunne manøvrere, regulere, og prioritere i livets mange belastninger, udfordringer og forstyrrelser.

Ordet stress har med modgang, pres og belastning at gøre, og stammer fra det latinske stringere, at stramme eller sammensnøre. Ordet navigation kommer fra det latinske navigare som betyder at sejle Dermed handler stressnavigation om at begrænse og håndtere forstyrrelser og navigere under pres, når tingene strammer til. Og man kunne passende udvide betydningen i tråd med det maritime og pege på i hvert fald fire dimensioner af kunsten at stressnavigere:

  1. At kunne styre sit fartøj i stormvejr, altså at kunne styre sine tanker, følelsesregulere og i det hele taget håndtere modgang og dårlige ting på en god måde.

  2. At kunne vurdere vejrforholdene, omstændighederne og undgå de værste uvejr.

  3. At kunne vedligeholde fartøjet så det både sejler godt, og ikke går i stykker. Altså sund i krop og sind, gode vaner i forhold til kost søvn motion -  og stress.

  4. At kunne finde og holde vinderkursen, altså at prioritere og ikke blive distraheret. At kunne sejle optimalt, både med den rette stimulans og det rette fokus, men også på en langtidsholdbar måde med rigtige pauser så man kan sejle livet igennem.

Manden bag

Storm Stensgaard

er uddannet ledelses- og stressrådgiver samt klassisk filolog med speciale i tillidskultur 

Værdigrundlag

Storm har i en årrække været stressbehandler og rådgiver, men siden slut 2016 har han været fuldtids foredragsholder og kursusleder.

Pr januar 2020 har han besøgt omkring 500 arbejdspladser og organisationer og talt arbejdsmiljø, sund præstation, robusthed, vindermentalitet, og brok. 

I samspil med de praktiske erfaringer er der blevet skrevet bøger der alle udfolder forskellige perspektiver af fortællingen.

Tilgangen
          NY bog om Brok 
Den 21. 2, 2020 udkommer den første danske bog, der sætter fokus på fænomenet brok.

Brok er en del af den danske folkekarakter, en særlig måde at beklage sig på, som alle kan forholde sig til, men som er svær at få hold på.

I sin nye bog tager Storm Stensgaard brokken under kærlig behandling:

Hvad er brok egentlig for noget, hvor kommer det fra, og hvad kan vi stille op med det?

Hvordan undgår vi at ramme de forkerte med vores brok, og hvordan undgår vi selv at blive ramt?

Lige såvel som brok kan være en uudtømmelig kilde til frustrationer, lige såvel kan en større brokforståelse hjælpe os til at blive mere nysgerrige og glade, bedre til at kritisere og modtage kritik, bedre til at kende og rumme os selv og hinanden. Mindre og bedre brok kan ligefrem øge den sociale kapital og evnen til demokratisk debat, men også til fredelig sameksistens – i familier, på arbejdspladser og blandt venner.

Bogens kerne er en opstilling af en række forskellige former for brok, en broktypologi. Læseren udstyres med praktiske redskaber og et udgangspunkt for at gøre det, som det hele handler om, nemlig at trække brokken frem i lyset. 

Tag med på skattejagt i brokkens univers. Her er guld at vinde.

For pressemeddelelse se HER

Oplysninger om åben reception 21.2 HER

Bagsidetekst og omslag HER

Indholdsfortegnelse HER

Bogen kan købes HER og her

Læs mere HER

Den videre færd

Alle foredrag med Storm Stensgaard beskrives nærmere og bookes via Athenas  HER og 

HER

Én ting ad gangen (2018) 134 sider

Bagside tekst mm HER

Indholdsfortegnelse HER

Kan købes HER

Stressnavigation for mænd: på vinderkurs mod identitet og mandighed (2014) 312 s

Bagside tekst mm her

Indholdsfortegnelse her

Kan købes her

© 2020 ved FORKANTER                          Mail: storm@stressnavigation.dk             T: 20675399            CVR: 34439699           Konto:  4875 4875209310