top of page

StressNavigation som koncept

At kunne styre sit fartøj i stormvejr, altså at kunne styre sine tanker, følelsesregulere og i det hele taget håndtere modgang og dårlige ting på en god måde.

 

At kunne vurdere vejrforholdene, omstændighederne og undgå de værste uvejr.

At kunne vedligeholde fartøjet så det både sejler godt, og ikke går i stykker. Altså sund i krop og sind, gode vaner i forhold til kost søvn motion -  og stress.

At kunne finde og holde vinderkursen, altså at prioritere og ikke blive distraheret. At kunne sejle optimalt, både med den rette stimulans og det rette fokus, men også på en langtidsholdbar måde med rigtige pauser så man kan sejle livet igennem.

Storm Stensgaard

Grundlægger og ejer af StressNavigation.dk

Specialist i det gode arbejdsmiljø - Herunder forebyggelse af stress, Styrkelse af Kollegakraft og lederen som beskytter.

Jeg tilbyder foredrag, kurser og rådgivning til store og små virksomheder i hele landet.   

  • Facebook
  • LinkedIn
19702012_10155415970730883_4687152871954437363_n.jpg

Bøger af Storm Stensgaard

Stressnavigation er ikke et system med et vist antal trin, for sådan et system kan ikke tage højde for menneskelig forskellighed og virkelighedens kompleksitet. Stressnavigation er et koncept hvor den samlende tanke handler om at kunne manøvrere, regulere, og prioritere i livets mange belastninger, udfordringer og forstyrrelser.

Ordet stress har med modgang, pres og belastning at gøre, og stammer fra det latinske stringere, at stramme eller sammensnøre. Ordet navigation kommer fra det latinske navigare som betyder at sejle Dermed handler stressnavigation om at begrænse og håndtere forstyrrelser og navigere under pres, når tingene strammer til. Og man kunne passende udvide betydningen i tråd med det maritime og pege på i hvert fald fire dimensioner af kunsten at stressnavigere:

  1. At kunne styre sit fartøj i stormvejr, altså at kunne styre sine tanker, følelsesregulere og i det hele taget håndtere modgang og dårlige ting på en god måde.

  2. At kunne vurdere vejrforholdene, omstændighederne og undgå de værste uvejr.

  3. At kunne vedligeholde fartøjet så det både sejler godt, og ikke går i stykker. Altså sund i krop og sind, gode vaner i forhold til kost søvn motion -  og stress.

  4. At kunne finde og holde vinderkursen, altså at prioritere og ikke blive distraheret. At kunne sejle optimalt, både med den rette stimulans og det rette fokus, men også på en langtidsholdbar måde med rigtige pauser så man kan sejle livet igennem.

Storm Stensgaard

er uddannet ledelses- og stressrådgiver samt klassisk filolog med speciale i tillidskultur 

Storm har i en årrække været stressbehandler og rådgiver, men siden slut 2016 har han været fuldtids foredragsholder og kursusleder.

Pr januar 2022 har han besøgt omkring 850 arbejdspladser og organisationer og talt arbejdsmiljø, sund præstation, robusthed, vindermentalitet, og brok. 

I samspil med de praktiske erfaringer er der blevet skrevet bøger der alle udfolder forskellige perspektiver af fortællingen.
 

bottom of page