top of page

Se detaljeret beskrivelse af alle tilgængelige foredrag samt omfattende referencer HER og HER

og book såvel foredrag, workshops og seminarer direkte hos Nordens førende foredragsbureay Athenas

 

 

 

Stressnavigation i Parforhold
Om Kønsforskelle, Udfordringer og Muligheder

De biologiske kønsforskelle i stressrespons og dertilhørende typiske forskelle i reaktioner og naturlig håndtering.

Stressrelaterede positive og negative spiraler i parforholdet som de ofte ser ud for hhv. ægtemand og hustru. Forslag til samarbejde om bedre stressregulering og stressøkonomi. Hvordan kønsforskelle, såvel biologiske som tillærte, kan bruges komplementært og konstruktivt.

 

Der bydes ind på forslag til stressoptimerende mental smidighed og nytænkning. I forhold til at skabe moderne kønsroller der dels er egnede til at klare vor tids udfordringer, og dels tager højde for vores biologi og lader os forblive og trives som Kvinder & Mænd.

Stressnavigation for Særligt sensitive og Signalstærke personlighedstyper

Visse personlighedstyper oplever og reagerer ekstra kraftigt rent sensorisk, intellektuelt, emotionelt og/eller psykomotorisk.

Disse særligt sensitive og særligt intense typer, har i særlig høj grad brug for at stressnavigere. Hvad enten det er de hovedsaligt indadvendte og ekstremt følsomme, eller de mere voldsomme, udadvendte typer der generelt er for meget, vil det være til stor gavn for dem selv og deres omgivelser at der tages højde for dette i stressnavigationen. Vi ser på mønstre og udfordringer, redskaber og teknikker, tankegang og tilgang; i forlængelse af en basisforståelse for hvad stressrespons er.

bottom of page